Vele ondernemers en particulieren vragen banken om steun

De NVB meldt dat het in totaal zo'n 5,4 miljard euro gaat. Het grootste deel van dat bedrag gaat naar financiële steun voor bedrijven. Bijna 100.000 ondernemingen, waarvan het grootste deel mkb'ers, hebben voor een half jaar uitstel van aflossing gekozen. Hiermee is in totaal 2,4 miljard euro gemoeid. Nog eens vijfduizend bedrijven hebben bij banken aangeklopt voor een lening of een grotere kredietruimte, met een totaalwaarde van bijna 3 miljard euro.
Van de ruim 17.000 consumenten hebben er 14.000 uitstel van hypotheekbetalingen gekregen bij banken. Volgens NVB duurt die betaalpauze in de meeste gevallen een tot drie maanden. De overige circa 3.500 consumenten hebben uitstel van betaling gekregen op lopend consumptieve leningen.